Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746
Czym jest Six Sigma? - Blog Akademii Białego Kruka

Czym jest Six Sigma?

Czym jest Six Sigma

Często zadawane, pozornie proste pytanie, na które nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Dziś podejmujemy próbę pokazania wielowymiarowości programu Six Sigma. Jest to nasze spojrzenie wynikające z przeszło 10-letniego doświadczenia w projektowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu Six Sigma w wielu organizacjach.

Metoda Six Sigma to program wspierający działania biznesowe w organizacji.

Właściciele kapitału decydują się ulokować go w określonych przedsięwzięciach biznesowych, oczekując jednocześnie założonej stopy zwrotu kapitału zaangażowanego (ROCE). Pod uwagę biorą również ryzyko oraz czas zwrotu. Przedsiębiorstwa są jedną z możliwych struktur przedsięwzięć biznesowych, zapewniających pomnażanie kapitału. Podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa, za który odpowiada kadra zarządzająca, jest tworzenie wartości (value); zarówno dla właścicieli kapitału jak i dla klientów. Wartością dla właściciela kapitału jest zwrot z inwestycji. Wartością dla klienta zewnętrznego jest wytworzenie i dostarczenie uzgodnionych cech specyfikacji technicznej dotyczącej produktu (wyrobu materialnego, usługi, informacji). Cechy te odnoszą się w szczególności do jakości technicznej wyrobu, terminów i wielkości dostaw oraz kosztów.

Za sprawność i efektywność zarządzania strumieniami wartości (value stream) odpowiada kadra zarządzająca. W tym celu tworzy i realizuje optymalne strategie działania. Często w zarządzaniu strategicznym posługuje się systemem pomiarowym opartym na założeniach zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard). Zarządzanie wartością na poziomie przedsiębiorstwa rozpoczyna się od strategii tworzenia wartości z punktu widzenia właściciela kapitału (perspektywa finansowa) oraz klienta (perspektywa klienta). Do wytworzenia wartości dla klienta i właścicieli kapitału niezbędne są sprawne i efektywne procesy (perspektywa procesów). Sprawność i efektywność procesów związana jest z kolei z klimatem sprzyjającym zmianom oraz ciągłemu doskonaleniu (perspektywa rozwoju).

Spojrzenie na strategię poprzez wartość i zarządzanie strategiczne oparte na zarządzaniu strumieniami wartości jest podejściem bardzo pragmatycznym. Dzięki niemu kadra zarządzająca może w sposób czytelny powiązać działania prowadzone w różnych obszarach funkcyjnych przedsiębiorstwa i ukierunkować je na realizację wspólnego celu. Zrównoważona karta wyników ułatwia natomiast monitorowanie uzyskiwanych rezultatów, a dzięki temu podejmowanie decyzji zarządczych w oparciu o liczby, dane, fakty.

Zarządzanie strumieniami wartości oparte na liczbach, danych, faktach dostarcza kadrze zarządzającej szeregu wyzwań. W niedoskonałym otoczeniu oraz wewnątrz naszego przedsiębiorstwa nie wszystko przebiega zgodnie z założeniami. Nie wszystkie plany są możliwe do zrealizowania. Nie wszystkie opracowane scenariusze sprawdzają się w praktyce. Zjawisko zmienności daje o sobie znać. Pojawiają się różnice w wynikach monitorowanych charakterystyk między stanem oczekiwanym (cel) a aktualnym. Pojawiają się problemy, potencjały i możliwości wymagające decyzji.

Jeżeli wiemy, co należy zrobić, co jest przyczyną problemu lub jakie jest najlepsze rozwiązanie, działamy. Jeżeli jednak nie wiemy, czy też częściej, nie jesteśmy tego pewni? W takich przypadkach zdecydowanie sięgamy po metodę Six Sigma!

 

Six Sigma za pomocą jednej z metod badawczych (DMAIC dla istniejących procesów, DMADV dla procesów projektowanych) pozwala na wypracowanie i wdrożenie optymalnego rozwiązania. Dzięki zastosowanej metodzie badawczej kadra zarządzająca nie ryzykuje popełnienia istotnego błędu, a w konsekwencji pogorszenia wyników. Wszelkie decyzje poprzedzone są rzetelną wiedzą wynikającą z badań określonego fragmentu procesu. W kroku pierwszym (Define) dokładnie definiujemy problem do rozwiązania, zakres badań, zespół projektowy. W kroku drugim (Measure) przygotowujemy oraz wykonujemy pomiary problemu oraz czynników potencjalnie wpływających na problem. W kroku trzecim (Analyse) analizujemy zebrane liczby, dane, fakty oraz identyfikujemy przyczyny źródłowe problemu. W kroku czwartym (Improve) przygotowujemy i wdrażamy rozwiązania dla wyznaczonych wcześniej przyczyn źródłowych problemu. W kroku piątym (Control) sterujemy wprowadzonymi wcześniej zmianami, aby uzyskać nowy standard procesu.

Program Six Sigma wspiera działania biznesowe przedsiębiorstw. Ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o liczby, dane, fakty. Dostarcza rzetelnej wiedzy na temat realizowanych procesów. Tworzy atmosferę zarządzania zmianami oraz ciągłego doskonalenia. Zdecydowanie pomaga w zarządzaniu strumieniami wartości, szczególnie w sytuacjach wymagających przeprowadzenia badań i analiz, gdzie podejmowanie decyzji zarządczych wiąże się z ryzykiem biznesowym.

 

[sgmb id=”1″]