Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/Harest_Pro/admin/meta/init.php on line 746
Dlaczego standard nie działa? - Blog Akademii Białego Kruka

Dlaczego standard nie działa?

dlaczego standard nie działa

Wprowadzenie nowego standardu pracy jest często żmudnym i trudnym procesem. Wiele godzin spędzonych nad obserwacją procesu, analizowaniu problemów i tworzeniu rozwiązań może zostać zmarnowane, jeśli nie zostanie prawidłowo wdrożone.

Skuteczność wdrożenia nowego standardu można uzależnić od kilku podstawowych elementów:

  1. Opis standardu i jego wdrożenie – jasność, czytelność, jednoznaczność, celowość i zrozumienie
  2. Relacje występujące pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie i utrzymywanie standardów a osobami pracującymi zgodnie z tymi standardami
  3. Sposób w jaki przeanalizowano obecną sytuację, przedyskutowano propozycje zmian i przedstawiono nowy standard

Te trzy powyższe elementy można traktować indywidualnie i stosować każdy z nich osobno, niezależnie od siebie, natomiast dopiero ich wspólne połączenie może zapewnić skuteczne wdrożenie standardów. Te trzy elementy można potraktować jak trzy nogi na których opiera się stołek, gdyż jeśli którejkolwiek z nich zabraknie, stołek na pewno się przewróci. Pod pojęciem stołka rozumiemy skuteczność wdrożenia standardów w przedsiębiorstwie. Jeśli kierownictwo przedsiębiorstwa chce skutecznie wdrażać i kreować standardy, może poszukiwać własnych sposobów na wypełnienie luk znajdujących się w jednym z tych trzech obszarów. Natomiast, jeżeli nie posiadamy wystarczających zasobów, a przede wszystkim czasu, który moglibyśmy spędzić nad poszukiwaniem własnych rozwiązań, możemy posłużyć się wypracowanymi wcześniej metodami.

TWI (Training Within Industry)

W tym omawianym tu obszarze z pomocny z pewnością okaże się program TWI (Training Within Industry), który został ukształtowany ponad 70 lat temu. Jego rdzeń opiera się na dokładnie tych samych trzech elementach, które odpowiednio nazywa:

  • Instruowanie Pracowników
  • Relacje w pracy
  • Doskonalenie Metod Pracy

Program TWI wykorzystuje skuteczne i proste mechanizmy uczenia się – naukę poprzez praktyczne wykorzystywanie zachowań poznanych na warsztatach. Sam program został dokładnie opisany i zawiera szczegółowy opis zasad, których zachowanie zapewnia niezawodne i szybkie wdrożenie standardów. Wywarł on istotny wpływ na ukształtowanie szczupłych systemów wytwarzania znanych pod pojęciem Lean Manufacturing, ale pozostał niezauważony przez wiele lat. Osoby zajmujące się badaniem metod szczupłej produkcji przede wszystkim skupiły swoje wysiłki na przeanalizowaniu narzędzi, które są na co dzień stosowane. Badacze przeoczyli jednak „podskórny” system skutecznego wdrażania standardów. Dopiero wnikliwa i szczegółowa analiza wszystkich elementów pokazała, że japońskie przedsiębiorstwa stosujące zasady Lean posługują się na co dzień niemal doskonałymi metodami szkoleniowymi. Bywało tak, że metodyka TWI została nienaruszona przez kilkadziesiąt lat, a to świadczy o sile i wartości tego programu.

Program TWI kierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących stanowiska kierownicze niższego szczebla, ścierających się na co dzień z trudem pracy operacyjnej. Program TWI został stworzony z myślą o nich, gdyż to właśnie te osoby pełnią kluczową rolę w przekazywaniu podjętych decyzji pracownikom liniowym oraz weryfikują wyniki ich pracy. Kształtując u przełożonych umiejętność instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy i utrzymywania dobrych relacji z pracownikami, możemy być pewni, że w sytuacji, kiedy to oni będą zajmować się standardami pracy, będą one doskonale opracowanie i trwałe. Mówi się, że program TWI stanowi brakujące ogniwo w skutecznym wdrażaniu zasad szczupłego wytwarzania – to twierdzenie jest prawdziwe, gdyż chyba w każdym przedsiębiorstwie stanowiącym dobry przykład z tego obszaru znajdujemy przynajmniej elementy TWI.

 

[sgmb id=”1″]