• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Push czy pull?

Push czy pull, czyli pchanie kontra ssanie. W szczupłym wytwarzaniu przewaga pull nad push jest oczywista i nie wymaga komentarza. Jednak nie o przepływie w toku produkcji chciałbym napisać, tylko o przepływie wiedzy, a ściślej – przepływie pewnego rodzaju know-how. Do napisania tych kilku akapitów zainspirował […]